Toshiba'dan aydinlatma teknolojisi


  1875

  Hisashige Tanaka, Tanaka Mühendislik șirketini kurdu. (Tanaka Seizo-sho) Șirket daha sonra Shibaura Mühendislik adını aldı.


  1890

  Ichisuke Fujioka Japonya’nın ilk akkor flamanlı lamba fabrikası olan Hakunetsu-sha & Co. Ltd. șirketini kurdu. Bu fabrikada Japonya‘nın ilk karbon filamanlı lambaları üretildi.


  1899

  Șirket Tokyo Electric Company (Tokyo Denki) adını aldı.


  1939

  Tokyo Electric Company ve Shibaura Engineering Works Co.Ltd. (Tanaka Seisaku-sho) șirketleri Tokyo’da birleștiler ve șirket Shibaura Electric Co.Ltd. -kısaca,Toshiba- adını aldı.


  1940

  Japonya’nın ilk floresan lambası üretildi.


  1980

  Dünyanın ilk ampül șekilli kompakt floresan lambası üretildi. “NeoBall“ adı verilen ürün, düșük enerji tüketimi ile tanındı.


  2007

  40.000 saatin üzerinde servis ömrüne sahip E-CORE LED gömme tavan ıșığı (Downlight) geliștirildi. LED, aydınlatmanın evrensel tanımı haline geldi.


  2008

  Toshiba‘nın 2050 Çevresel Vizyonu daha iyi bir gelecek için çevre ile insan yașamını uyumlu hale getirmenin yollarını aramaya bașladı. Bu nedenle Toshiba Aydınlatma 2010 yılında geleneksel ampüllerin üretimine son vereceğini duyurdu.


  2009

  E-CORE LED lambaların üretimi: LED klasik lambalarla uyumlu hale getirilerek yeni bir pazara girdi.


  2010

  Mart 2010: enkandesan lambaların üretimine son verildi.


  2012

  Ticari aydınlatma uygulamalarını içeren armatür serisi sayesinde Avrupa pazarında genișleme sağlandı.


  2014

  Toshiba Aydınlatma “vurgusal aydınlatma”yı bir adım ileriye tașıyor. NEOACCENT mağaza aydınlatmaları farklı iç mekan tasarımlarıyla mükemmel bir entegrasyon ve optimize bir ısı yönetimi sağlar.

  “2050 yılına kadar küresel verimliliğimizi 10 kat artıracağız”


  Buna inanıyor musunuz? Toshiba’da, biz inanıyoruz.


  Ekonominin ekoloji ile bütünlük içinde olması gerektiğine inanıyoruz ve her kurumun ürünleri ile ilgili ekonomik, sosyal ve çevresel konulardan sorumlu olduğunu biliyoruz


  Pek çok örnekten yalnızca bir tanesi: Yıllar süren zorlu çalıșmalardan sonra LED’lerimiz standart ampüllerden %80 daha az enerji kullanıyor.


  Çevre bizim önceliğimiz.


  Toshiba’ya hoș geldiniz.


LED: 1 çözüm için 3 harf


Toshiba Aydınlatma önüne iddialı hedefler koyarak enkandesan ve halojen lambalardan çok daha iyi ampüller üretmenin yollarını bulmak zorundaydı. Bu amaç, ekonomik ve çevresel konularla da birlești: böylece çözüme doğru yolumuzu çizmiș olduk.


70’lerde LED’ler renkli yönergeler için veya uyarı ıșığı olarak kullanılıyordu.


1996 yılında beyaz LED ıșığı elde ettik.


Günümüzde LED’ler müzeler, kamusal alanlar, parklar gibi geniș alanları aydınlatıyor.


Enerji tasarrufu ve uzun ömür ile ilgili büyük potansiyeli görerek LED’leri bu teknolojinin ilk așamalarında geliștirmeye bașladık. Geri dönüșünü çok uzun yıllar sonra, ancak șimdilerde- aldığımız bu karar, o zaman için bir riskti. İște bu yenilikçi teknolojiye olan adanmıșlığımızın gerçek bir simgesi.

  Toshiba aydınlatma tarih yazıyor


  2008 yılında, geleneksel akkor (enkandesan) ampüllerin üretimine 2010 yılı itibarıyla son vereceğimizi duyurduk. Söylemimizde haklı çıktık; 2010 yılı itibarıyla bu ürünlerin üretimine tamamen son verdik. Toshiba Aydınlatma kendini her zaman insanı ve çevreyi göz önünde tutarak araștırma yapan, geliștiren ve üreten bir marka olarak görüyor.


  Bu tutarlı düșünce ve eylem bütünlüğüne bir de isim verdik: Akari. İnsanların ihtiyaçlarına odaklanırken, hem düșüncede, hem eylemlerimizde sürdürülebilirliği göz önünde tutuyoruz. İște Toshiba’nın aralıksız yenilikçilik sürecinin arkasındaki itici güç bu.


  Benzersiz ve diğerlerine örnek olușturan Toshiba E-CORE LED ürünleri bu düșünce ile üretiliyor. Hizmet ömrü, enerji tüketimi, enkandesan lambalara kıyasla CO2 emisyonlarının %80 azaltılması, performans ve renk yelpazesinin çeșitliliği ve bunun sonucundaki uygulama olasılıkları, hepsi örnek teșkil eden unsurlar. “Leading Innovation“ söylemi bir bașka alanda bu derece yerini bulmamıștı.


E-CORE LED aydınlatma,gelecek partneriniz


Geçen yılın, %73‘lük büyüme oranı, E-CORE LED aydınlatmanın en bașından beri perakendeciler, profesyoneller, mimarlar ve son kullanıcılardan olușan geniș bir kitle tarafından beğeniyle karșılandığını gösteriyor.


İster genel aydınlatmanız için, ister mağaza vitrinleriniz için aydınlatma vurgusu olarak kullanın, E-CORE LED Aydınlatma tüm ihtiyaçlarınızı karșılayacak.


Neden herkes E-CORE LED aydınlatmayı seçiyor?


Geçen yıl, dünyanın her yerinden yüzbinlerce profesyonel ve tüketici LED’lerimizi seçti.Bu bașarıyı nasıl açıklayabiliriz? Onlara soralım!


 • LED aydınlatma ürünlerimiz bakıma ihtiyaç duymadan 60,000 saatte kadar dayanır.

 • LED aydınlatma ürünlerimiz enkandesan lambalardan %80’e kadar daha az enerji kullanır.

 • LED aydınlatma ürünlerimiz darbelere ve titreșime dayanıklıdır.

 • LED aydınlatma ürünlerimiz ultraviyole ve kızılötesi ıșınlar üretmez.

 • LED aydınlatma ürünlerimiz enkandesan lambalara oranla CO2 emisyonlarını %80’e kadar azaltabilir.

 • Daha az ısı üreterek daha düșük havalandırma maliyetlerine katkıda bulunur.

 • Geniș boyut ve renk yelpazesi ile yaratıcı seçenekler sunar.

Farklı ihtiyaçlar için geniş seçenekler


E-CORE LED Aydınlatma ile Toshiba gelișmelerden mümkün olduğunca çok insanın faydalanmasını hedefliyor. Mühendislerimiz uzun yıllar boyunca LED teknolojimizi geliștirmek için çalıștılar.


Kendimizi tek bir hedefe ulașmak için zorluyoruz: Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınıza yanıt vermek.